Výlet vnímavýma nohama

Typ události: výlet

Datum: 23. 9. 10:00–18:00

Místo setkání: červená značka, Pod Lišticí, Beroun https://mapy.cz/s/nacelomube

Pořádá: Lenka Sabolčáková a Veronika Chvátalová

Anotace: Zveme vás blíže k sobě i k přírodě v Berounské krajině. Výlet tvoříme v rámci projektu Setkávání, jehož záměrem je znovu se upřímně Setkávat se sebou samým, Setkávat se navzájem jako lidé a znovu se Setkávat s živým, více než lidským světem, jehož jsme součástí. My jsme příroda a příroda je v nás. Informace podávané na intelektuální úrovni jsou důležité, ale jejich uchopení pouze myslí se zdá nedostačující k usazení se v našich hodnotách a konání ve světě.

Přijďte:

–⁠⁠⁠ probouzet vnímání všemi smysly a celým tělem

–⁠⁠⁠ kultivovat všímavost ke svému prožívání a k okolí

–⁠⁠⁠ vnímat život kolem a komunikovat s ním

–⁠⁠⁠ prohloubit vztah s přírodou

–⁠⁠⁠ vnímat celek a svou sou-část-nost

–⁠⁠⁠ dozvědět se související informace

Věříme, že toto je cesta, jak znovu vytvářet s okolím regenerativní vztahy, které ze své podstaty podporují život.

Web: https://www.laskaveladeni.cz/skupiny/v%C3%BDlety-vn%C3%ADmav%C3%BDma-nohama

https://www.facebook.com/LaskaVeladeni/

https://www.cestoutela.cz/vylety-vnimavyma-nohama/

https://www.facebook.com/CestouTela

Omezená kapacita 10 osob. Registrace na

https://www.laskaveladeni.cz/skupiny/v%C3%BDlety-vn%C3%ADmav%C3%BDma-nohama

https://www.cestoutela.cz/vylety-vnimavyma-nohama/.

Cena: 750 Kč/osoba