Výlet vnímavýma nohama

Čas události: 10:00–18:00

Typ události: výlet

Místo srazu: červená značka, Pod Lišticí, Beroun https://mapy.cz/s/nacelomube

Pořádá: Lenka Sabolčáková a Veronika Chvátalová

Anotace: Zveme vás blíže k sobě i k přírodě v Berounské krajině. Výlet tvoříme v rámci projektu Setkávání, jehož záměrem je znovu se upřímně Setkávat se sebou samým, Setkávat se navzájem jako lidé a znovu se Setkávat s živým, více než lidským světem, jehož jsme součástí. My jsme příroda a příroda je v nás. Informace podávané na intelektuální úrovni jsou důležité, ale jejich uchopení pouze myslí se zdá nedostačující k usazení se v našich hodnotách a konání ve světě. Přijďte:

–⁠⁠⁠ probouzet vnímání všemi smysly a celým tělem,

–⁠⁠⁠ kultivovat všímavost ke svému prožívání a k okolí,

–⁠⁠⁠ vnímat život kolem a komunikovat s ním,

–⁠⁠⁠ prohloubit vztah s přírodou,

–⁠⁠⁠ vnímat celek a svou sou-část-nost,

–⁠⁠⁠ dozvědět se související informace.

Věříme, že toto je cesta, jak znovu vytvářet s okolím regenerativní vztahy, které ze své podstaty podporují život.

Web: https://www.laskaveladeni.cz/skupiny/v%C3%BDlety-vn%C3%ADmav%C3%BDma-nohama, https://www.facebook.com/LaskaVeladeni, https://www.cestoutela.cz/vylety-vnimavyma-nohama, https://www.facebook.com/CestouTela

Registrace: na adrese https://www.cestoutela.cz/vylety-vnimavyma-nohama/. Kapacita 10 osob. Cena: 750 Kč/osoba.