O the Hoe, the Hoe, the Hoe! (vernisáž)

Vernisáž výstavy

Datum: 14. 9. 18:00

Místo: GAMU (Galerie AMU), Malostranské náměstí 12, Praha 1 (vchod z průchodu do ulice Tržiště)

Pořádá: GAMU (Galerie AMU)

Web: www.gamu.cz

Anotace: Sumersko-akkadský Spor motyky a rádla, jehož úvodní verš dal v anglickém znění název tomuto výstavnímu projektu, je příznačným reprezentantem instrumentální racionality. Oba zemědělské nástroje se hádají o to, kdo z nich je člověku prospěšnější, přičemž rádlo musí v závěru uznat, že bez předchozí jemné úpravy motykou by nebylo schopno zorat většinu zarostlých mezí. Dlouhou debatu tak rozhoduje stejné kritérium, jaké jí vyprovokovalo, tedy účelovost. O čtyři tisíce let později, právě když jsme začali nabývat dojmu, že se každý gen či buňka může snadno stát naším nástrojem, se tato představa rozpadla. Globalizovaný svět kulturních krajin, na jehož kontrolu jsme si kladli humanistický nárok, samočinně přetvářejí hyperobjekty. Zvířata a rostliny, přežívající v tělech definovaných požadavky lidské spotřeby, náhle přestaly být jen výrobními jednotkami a ani my už netrčíme opodál. Objekt-subjektový princip, stejně jako instrumentální uvažování ztrácejí svou legitimitu. Krajina za městem, která doposud působila jako apatický přírodní zdroj, se pod tíhou lidského mocenského aparátu nečekaně emancipuje. Je však jasné, že v ní pro další spor o účelovost není místo. Některá z děl zařazená do výstavního korpusu toto zjištění reflektují a snaží se objevit nová post-humanistická stanoviska. Jiná popisují stav současných kulturních biotopů, ale také poukazují na tvorbu virtuálních krajin, které nám svou zdánlivě syntetickou podstatou dosud tolik nevzdorovaly. Instalace doplněná o sbírkové předměty z období neolitu i funkční infrastrukturu pro zpracování nalezených plodů si klade za cíl nejen ilustrovat současnou environmentální debatu, ale snaží se také testovat některá z jejich východisek. Vystavující umělci: Lukáš Jasanský, Martin Polák, Ruta Puntramentaite, Veronika Čechmánková, Denisa Langrová, Kateřina Konvalinová, Erika Velická a Gijs Gieskes. Architektura výstavy: Petr Lhoťan. Institucionální zápůjčky: Archeopark Pavlov MZM (Archeologický ústav), NZM (Fotografický archiv), GHMP. Doprovodný program: Romana Horáková.