Literární vycházka: dva parky

Literární procházka.

Datum: 20. 9. 2023, 17:00

Pořádá: Městská knihovna v Praze

Anotace: Literární vycházka se zahradníkem. Martin Pecánek z Odboru životního prostředí MČ Praha 1 provede dvěma parky v sousedství Domu čtení, pohovoří o jejich úpravách. Literární zastavení budou patřit básnířce Alžbětě Králové a básníku Janu Horskému z environmentální umělecké platformy Artbiom. Zastavíme se s nimi v parku Pod Rapidem. Těšit se můžete na spolek Bubahof a Prostor Olga, kteří připravili program v Parku Františka Suchého, kde se jinak pravidelně konají sousedská a kulturní setkání. Procházka začne v atriu Domu čtení.

Web: Literární vycházka: dva parky - Městská knihovna v Praze (mlp.cz)