Bohoslužba slova, čtení z Laudato si' a procházka

Datum: 24. 9. v 14:00 h

Místo setkání: Čelákovice, rozcestí v aleji, 50°09’04″N, 14°45’44″E

Pořádá: Petr Petřík a Petr Jiras, Okrašlovací spolek čelákovický a Římskokatolická farnost Čelákovice

Anotace: V letošním roce si připomínáme 8. výročí od vydání encykliky Laudato Si', v níž papež František kritizuje konzumismus a nezodpovědný rozvoj a vyzývá k boji proti zhoršování životního prostředí na Zemi. K prožívání spojení duchovního a environmentálního rozměru pořádá Okrašlovací spolek čelákovický a římskokatolická farnost Čelákovice slavení bohoslužby slova pod širým nebem v prostoru spolkové aleje mezi Mochovem a Čelákovicemi. Stromky v aleji, které vysadil a o něž pečuje tento místní spolek, posvětili v letech 2015 a 2022 dva administrátoři zdejší farnosti.

Program: v 14 h proběhne bohoslužba slova, kterou v 15 h vystřídá předčítání z encykliky Laudato Si'. Poté se projdeme po aleji a navštívíme teplomilné stráně se vzácnou květenou. Akce se koná za každého počasí.

Web: Pozvánka na bohoslužbu slova v aleji a čtení z encykliky Laudato Si (celakovice.org)