Bohoslužba s ekologickou tématikou

Typ události: setkání, fairtrade pohoštění a obchůdek

Datum: 17. 9. 9:30–10:30

Místo: Farní sbor ČCE, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6

Pořádá: ČCE Praha-Dejvice

Web: https://dejvice.evangnet.cz, Facebook: cce.dejvice, Youtube: ČCE Praha - Dejvice