Ágnes Čechová, Michaela Jamborová a Karolína Kopřivová – DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ

Typ události: výstava

Datum: 26. 8.–31. 10., otevřeno po–pá 14:00–21:00

Místo: Komunitní prostor Smíchov, Na Doubkové 8, Praha 5

Pořádá: Komunitní prostor Smíchov

Anotace: První a zahajovací výstava v nově vznikající Galerii Na Věky DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ přináší vhled do toho, co si lze představit pod pojmem péče. Výstava je součástí celoročního výstavního cyklu (Ne)viditelná ruka péče, v němž se budou postupně odkrývat zkoumané oblasti pomocí jazyku mladých současných umělců a umělkyň z vysokých uměleckých škol. Program galerie doplní bohatý doprovodný program v podobě autorského čtení, workshopů a jiných aktivit. Péče je obecně brána jako praktika, kterou můžeme vykonávat vůči sobě nebo vůči jiným, aniž by to bylo na první pohled zřetelné. Sama duše je předmětem zájmu již mnohá staletí a v mnohých oblastech, nejvýrazněji se však projevila ve filozofii, kde se duše stala předmětem rozličných polemik. Zájem o duši sledujeme již od starověkého Řecka u prvních velkých filozofů Platóna a Sokrata. Péčí o duši se na našem území zabýval například Jan Patočka (Epimeleia peri tés psychés) a od konce minulého století se těší velkému zájmu v širší společnosti. Psychiatrie nám pomáhá léčit choroby, psychologie osvětluje neduhy a přivádí nás na správnou a osobitou cestu životem, který je však plný úskalí. Pečování o duši jakožto fenomén se v posledních dekádách transformoval například do osobních rituálů a „trendů“ self-care, ve kterých věnujeme čas sami sobě. Péče o sebe sama je do jisté míry jakýmsi obranným reflexem a často i nutnou odpovědí na každodenní stresové situace i na přehršel informací a návodů, jak žít lepší život, které se na nás valí ze všech stran. Umělkyně, které byly pro výstavu vybrány, k tématu přistupují každá svým osobitým způsobem. Autorky Ágnes Čechová, Michaela Jamborová a Karolína Kopřivová skrze různorodá média (fotografie, video, textil) ukazují možnosti péče o sebe a o své mentální zdraví. Návštěvník*ice tak může poznat, co všechno může spadat pod péči o duši, a zamyslet se nad tím, jak on*a sám*sama tuto péči provozuje. Kurátoři výstavy: Karolína Lapešová, Jan Kieweg.

Web: https://kpsmichov.cz/galerie-na-veky/

Zdarma.